Wiosenne sadzenie w Brodowie

Zbliżamy się do końca prac w ogrodzie w którym na jesieni robiliśmy odwodnienie dachu i część nasadzeń.

Kładziemy teraz ścieżki z płyt, kopiemy rowki pod system nawadniający – trawnik będzie podlewany zraszaczami, a pod krzewami rozłożymy linię kroplującą. Całość będzie pokryta włókniną i kamieniem. Więcej zdjęć wkrótce!