Adaptacje istniejących projektów

Nieaktualny projekt ogrodu

Zdarza się czasem, że posiadają Państwo nieaktualny już projekt Waszego ogrodu – na działce powstał dodatkowy budynek, zamiast stawu miałaby być altana – nie ma problemu. Każdy projekt ogrodu można zmienić, dodać nowe elementy, zaproponować inne rozwiązania, zmienić zaproponowane gatunki roślin, dodać nowe pomysły. Uaktualnić go!

Nasz architekt krajobrazu może zaprojektować ogród na wzór już posiadanego – kiedy np. na innej działce potrzebują Państwo takiego samego sposobu zagospodarowania terenu.

Wystarczy się z nami skontaktować. Na umówione spotkanie proszę przygotować nieaktualny projekt ogrodu. Podczas rozmowy postaramy się dowiedzieć od Państwa co należy zmienić i w jaki sposób, może też zaproponować inne rozwiązania. Dalsze działania będą wyglądały podobnie jak przy projektowaniu ogrodu. Po dokonaniu zmian otrzymają Państwo propozycję do akceptacji. Zaktualizowany projekt zieleni mogą Państwo sami wykonać, albo powierzyć jego realizację naszej firmie zajmującej się również wykonywaniem terenów zielonych.

Odnowienie ogrodu

Września ogród przy kamienicy

Kaskada – teren przed i po wykonaniu zlecenia

Bywa też, że po kilku, częściej kilkunastu, latach ogród już nie cieszy. Za bardzo się już do niego przyzwyczailiśmy, stał się mało atrakcyjny, rośliny dorosły i już nie są takie ładne jak wcześniej. Moda ogrodowa również się zmienia, oraz gusta.

Jak temu zaradzić? Zaprosić profesjonalistę do siebie! Architekt krajobrazu fachowym okiem jest w stanie szybko zaproponować nowe rozwiązania. Ma nowe i świeże spojrzenie na ogród.

Zakres prac może być bardzo różny – pojedyncze dosadzenia w całym ogrodzie, kilka odnowionych fragmentów, bądź przebudowa całości założenia. Zakres prac zależy od Państwa potrzeb.

Września ogród przy kamienicy

Ogród pod Środą ścieżka z łupka