Projektowanie ogrodów

Nasza firma zajmuje się projektowaniem ogrodów głównie w województwie Wielkopolskim (Klient i projektant spotykają się 1,2 lub więcej razy, aby ustalić szczegóły) oraz w innych regionach Polski (możliwe jest wykonanie projektów na odległość, bez spotkania). Praca odbywa się wtedy w oparciu o przesłane przez Klienta zdjęcia, odbyte rozmowy itp. Projekt może być przesłany na podaną skrzynkę e-mailową lub w tradycyjny sposób – pocztą.

  

 Powyżej: przykładowe dokumenty z którymi przyjeżdżamy do Klienta

Praca z każdym Klientem jest inna, ponieważ różne są potrzeby.

Najczęściej jednak projektowanie ogrodów można podzielić na kilka etapów:

 • pierwsze spotkanie (podczas niego projektant szczegółowo wsłuchuje się w potrzeby Klienta, wykonuje zdjęcia działki, robi pomiary ogrodu, poznaje potrzeby Klienta);
 • przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania i prezentacja jej (architekt na podstawie danych zebranych podczas pierwszego spotkania przygotowuje koncepcję zagospodarowania przestrzennego działki. Koncepcja zawiera rzut terenu z podziałem na różne strefy, wyszczególnieniem typów roślinności niskiej i wysokiej (byliny, roślin iglaste i liściaste). Na tym etapie najczęściej też przygotowujemy szacunkowy kosztorys wykonania prac;
 • przygotowanie projektu ogrodu (po prezentacji koncepcji, jej akceptacji i zebraniu informacji nt. preferowanych roślin przygotowany zostaje projekt. Może on składać się z listy poszczególnych gatunków naniesionych na rzut, ze szczegółowych rysunków technicznych małej architektury oraz opisu w jaki sposób samemu wykonać sadzenie. Wszystko w zależności od potrzeb Klienta).

Tworzenie ogrodu – to proces 

– rozpoczyna się od poszukiwania w głowie projektanta wizji, która będzie spójna z potrzebami Klienta. Następnie – po omówieniu pomysłu – następuje czas na przygotowanie samego projektu, dobór roślin (zgodny z upodobaniami oraz warunkami miejscowymi).

Projektowanie można zakończyć na różnych etapach:

– wykonanej koncepcji;

– wykonanym projekcie ogrodu;

– wykonanych przez nas pracach (i Klient może cieszyć się ukończonym ogrodem).

Zawartość koncepcji zagospodarowania terenu:

  • rzut terenu z podziałem na różne strefy w określonej skali;
  • zaznaczone typy roślinności niskiej i wysokiej (byliny, roślin iglaste i liściaste);
  • inspiracje i pomysły zagospodarowania terenu ogrodu (wg potrzeb Klienta);
 • szacunkowy kosztorys wykonania.
Koncepcja zagospodarowania Szlachcin

Koncepcja zagospodarowania Szlachcin

Zawartość projektu:

  • na rzucie w skali rozrysowane są wszystkie rośliny zaproponowane do posadzenia;
  • zawiera listę poszczególnych gatunków roślin wykorzystanych w projekcie z podziałem na ilości;
  • szczegółowe rysunki lub zdjęcia małej architektury;
  • może zawierać szczegółowy kosztorys wykonania założenia;
 • może zawierać opis w jaki sposób samemu wykonać wszystkie kolejne prace przy zakładaniu ogrodu.
Fragment projektu ogrodu pod Poznaniem

Fragment projektu ogrodu pod Poznaniem

Wszystko w zależności od Państwa potrzeb – projekt czasem może zawierać też inne elementy: np. wizualizacje, rysunki techniczne.

Koncepcja zagospodarowania Brodowo                                              Września ogród przy kamienicy

Ogród rekreacyjny Brodowo                        Ogród reprezentacyjny przy kamienicy we Wrześni